Reklama

sobota, 24 maja 2008

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA SPADKU

Wycinek z pisma :
...
Wnoszę o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym w dniu

ostatnio zamieszkałym w

UZASADNIENIE

Przed Sądem Rejonowym w Katowicach toczy się sprawa z mojego powództwa
przeciwko o zwrot odsetek z tytułu umowy pożyczki (sygn. akt).
Postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone na skutek śmierci pozwanego w dniu
. Spadek po nie został dotychczas objęty, a spadkobiercy
nie są znani. W związku z tym zostało dokonane zabezpieczenie spadku.
W tej sytuacji zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora spadku, co umożliwi podjęcie
zawieszonego postępowania w sprawie o sygn. akt


....Wzór pisma do pobrania :
Format PDF | Format DOC

Brak komentarzy: