Reklama

poniedziałek, 26 maja 2008

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Wycinek z pisma :
...

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA
Wnoszę o:
1) ustalenie, że pozwany (imię i nazwisko małoletniego), urodzony przez
pozwaną (imię i nazwisko matki małoletniego) w (miejsce i data
urodzenia małoletniego), nie jest synem powoda (imię i nazwisko powoda),
2) zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.....Wzór pisma do pobrania :
Format PDF | Format DOC

Brak komentarzy: